OSP Wilczopole Ochotnicza Straż Pożarna Wilczopole

KSRG

Włączenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilczopolu do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego
Jednostki OSP Wilczopole były organizatorami uroczystego spotkania, na którym spotkali się licznie zaproszeni goście, przedstawiciele władz Państwowej Straży Pożarnej, Związku OSP, przedstawiciele, parlamentu, władz powiatowych, samorządowych oraz zaproszeni goście

Celem apelu było uroczyste włączenie jednostki do Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego. Jednostka działają na terenie gminy Głusk, powiat Lubelski z. Od kilku lat OSP Wilczopole czyniła starania o włączenie do KSRG.

W gminie Głusk działa sześć jednostek OSP, z czego dwie jednostki sa włączone do KSRG jest to OSP Mętów i od 2015 roku OSP Wilczopole.

Wszystkich zebranych powitał prezes OSP Wilczopole druh Andrzej Gorzel po czym druh Jakub Gorzel odczytał krótką historie swojej jednostki. Następnie rozkazy dotyczące włączenia obu jednostek do KSRG odczytał Zastępca Komendanta Miejskiego bryg. mgr inż. Maciej Błaszczyk

Akty włączenia jednostek do KSRG zostały wręczone prezesowi OSP Wilczopole druhowi Andrzejowi Gorzelowi, Wręczenia aktów dokonał Lubelski Komendant Wojewódzki nadbrygadier Tadeusz Milewski w asyście Komendanta Miejskiego PSP w Lublinie st brygadiera Mirosława Hałasa.

Na zakończenie wszyscy zebrani gratulowali jednostkom takiego wyróżnienia, pod adresem jednostki padły bardzo miłe słowa mówiące o zaangażowaniu, oddaniu druhów służbie pożarniczej. Głos zabrali między innymi: Lubelski Komendant Wojewódzki nadbrygadier Tadeusz Milewski, Komendanta Miejskiego PSP w Lublinie st brygadiera Mirosława Hałasa. poseł na sejm, Jan Łopata, wójt gminy Jacek Anasiewicz, Prezes zarządu powiatowego ZOSP RP Wojciech Piekarczyk.